הרצאות מפי אל"מ (מיל') יעקב בעל שם:

דוברים נוספים באירוע טכנולוגיה בשלישי

Open Accessibilty Menu